Setiausaha,
Kesatuan Guru Sarawak,
Cawangan Kuching,
139A, (1st Floor), Rock Road,
93200 KUCHING.

Saudara,

Per: Hadiah Galakan Pendidikan

Saya memohan hadiah yang tersebut di atas bagi anak saya. Butir-butir saya dan anak saya adalah seperti berikut:

 1. Butir-butir saya sendiri:
 2. Nama:................................................................................... No. Ahli:.........................................

  No. Kad Pengenalan Lama:................................................. Jantina:...........................................

  Baru:.................................................

  Alamat Sekolah/Pejabat:.................................................................................................................

  .................................................................................................................

  Alamat Surat-menyurat:..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

  No. Tel. Rumah:....................................................... Pejabat: .....................................................

 3. Butir-butir anak saya

  Nama penuh: .............................................................................................Jantina:.....................

  Tarikh Lahir:.............................................No. Kad Pengenalan/Surat beranak:..........................

  Nama Sekolah sekarang:..............................................................................................................

  Peperiksaan yang diduduki ialah:................................. Nama Pusat:..............................................

  ................................................

 4. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Sila isi yang berkenaan sahaja)
 5.  

  A. UPSR: Lulus dengan mendapat __________ A.

  B. PMR: Lulus dengan mendapat __________ A.

  C. SPM/SPVM: Lulus dengan mendapat __________ A ( termasuk B.M. ) 

 6. Bersama ini saya sertakan salinan Penyata Slip Keputusan Peperiksaan dan salinan asal surat beranak anak saya untuk rujukan tuan dan saya mengaku bahawa butir-butir yang dimaklumkan adalah benar.

Terima kasih.

Yang benar,

 

---------------------------------------------------

(Tandatangan Ahli Yang Memohon)